Květen bez DPH

V květnu vám z prodejní ceny odečteme 21% DPH, využijte naši limitovanou nabídku postelí a matrací.
Přečtěte si detailní podmínky akce:

Květen bez DPH - banner

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Obchodní společnost BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s., IČ 26259842, DIČ CZ26259842, sídlem Brumovice 410, 691 11 Brumovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3642, (dále jen „BLANÁŘ NÁBYTEK“) organizuje v termínu od 1.5. 2020 do 23:59 hodin dne 31.5. 2020 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „KVĚTEN BEZ DPH“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce https://www.postel.cz/kveten-bez-dph

II. DEFINICE

 1. V rámci Kampaně jsou ceny vybraného sortimentu nábytku poníženy o původní hodnotu DPH.
 2. V rámci Kampaně zákazník zakoupí zboží za cenu odpovídající slevě ve výši DPH, tedy za cenu, za kterou by zboží nakupoval, kdyby mohl uplatnit nárok na odpočet DPH. Sleva ve výši DPH je odečtena z původní ceny uvedené v detailu produktu.
 3. Kampaň platí v e-shopu postel.cz od 1.5. do 31.5.2020. Sleva v e-shopu se vztahuje na vybrané produkty označené ikonou „bez DPH“.
 4. Ceny uvedené v Kampani jsou vypočítány z původní prodejní ceny zboží. Původní prodejní cena je cena, za kterou bylo zboží prodáváno před tím, než bylo zařazené do předmětné Kampaně.
 5. Výpočet slevy: Odečet DPH znamená slevu 17, 36% z celkové původní prodejní hodnoty zboží. Z právních důvodů nemůže BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. odečíst DPH jako takovou, účtenka bude obsahovat DPH dle platné legislativy, nicméně nákup bude ponížen o slevu 17,36%.
 6. Modelový příklad: Cena zboží 12 100 Kč vč. DPH, hodnota DPH je 2 100 Kč. Prodejní cena po dobu trvání Kampaně bude tedy 10 000 Kč, což je odečtené DPH, které se rovná slevě ve výši 17,36% z celkové původní prodejní hodnoty zboží.

III. OBJEDNÁVKA

 1. BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. v rámci Kampaně nabízí vybrané zboží za zvýhodněnou cenu se slevou ve výši 17,36%.
 2. Zákazník nemá právní nárok na objednané zboží v případě:
 • že zboží bude vyprodané;
 • po učiněné objednávce a její akceptaci nebude zboží již dostupné;
 • zvýhodněná cena bude na určité zboží poskytnuta v omylu.

V uvedených případech si BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. vyhrazuje právo stornování učiněné a uhrazené objednávky.

3.   Zákazník si je vědom, že s ohledem na legislativní řád České republiky není možné neúčtovat DPH. Daňový doklad bude výši DPH obsahovat, cena zboží bude ovšem ponížena o výše uvedenou slevu.

4.  Uplatnění zvýhodněné ceny zboží v Kampani je podmíněno řádným dokončením objednávky a řádným uhrazením provedené objednávky. Na zboží nabízené za zvýhodněnou cenu v rámci Kampaně nelze uplatnit žádné jiné cenové zvýhodnění ani slevu. Slevu nelze vyplatit v hotovosti. Slevu není možné kumulovat. Sleva neplatí na již uzavřené kupní smlouvy. Sleva se nevztahuje na zboží označené „Akce“. Sleva se nevztahuje na kategorii "Doplňky". 

5.  Pokud má produkt nastavenou akční variantu a je označen ikonou „Akce“, tak platí akční cena, která je nastavena na dané variantě.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 1. BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. si vyhrazuje právo Kampaň zkrátit, přerušit nebo zrušit či měnit podmínky Kampaně, a to i bez udání důvodu.
 2. Zákazník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.
 3. Tyto podmínky Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

 

V Brumovicích dne 27.4.2020

banner_clanek_kveten_postelcz

Nenašli jste postel podle svých představ?

Kontaktujte nás