Soutěž na Facebooku o postel snů

banner_postelcz_clanek

Jak vyhrát?

1. Vyberte si jakoukoliv postel z našeho e-shopu, kterou byste chtěli vyhrát.

2. Přejděte na Facebook postel.cz

3. Na Facebooku odpovězte na soutěžní otázku: “Pro koho bych chtěl/-a postel z e-shopu postel.cz a proč ”

Výherce vylosujeme 22. 10.

 

PODROBNÉ PODMÍNKY AKCE "SOUTĚŽ O POSTEL SNŮ"

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „SOUTĚŽ O POSTEL SNŮ“ (dále jen „soutěž“) je společnost BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. se sídlem Brumovice na Moravě 410, 691 11 Brumovice, IČO: 26259842, DIČ: CZ26259842 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka
B 3642 (dále jako „pořadatel“ nebo „postel.cz“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook.

 

2.Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 21. 9. 2020 do 21. 10. 2020 23:59 hodin.

2.2 Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na firemní stránce postel.cz na Facebooku (https://www.facebook.com/postel.cz) s odkazem na tato kompletní pravidla.

 

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 18 let a má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“).

3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/policies/

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).

 

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní otázka zní: “Pro koho bych chtěl postel z e-shopu postel.cz a proč ”

4.2 Výhercem ceny se stane jedna vylosovaná odpověď na soutěžní otázku. Výherce obdrží postel označenou jako “výhra” popsané v bodě 5.1.

4.3 Každý soutěžící může odpovědět na soutěžní otázku jen jednou. Vyhrát může v rámci soutěže také pouze jednou.

4.4 Pořadatel je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

 

5.Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže byla vložena výhra: Jakákoliv postel z e-shopu postel.cz
5.2 Výherce bude o výhře informován na Facebooku postel.cz.

5.3 Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, kterého vybere porota.

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí e-shopu postel.cz doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo).

5.5 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 14 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.6 Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a výherní odpověď na svém Facebook profilu.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 21. 9. 2020.

Nenašli jste postel podle svých představ?

Kontaktujte nás