Červen kolo štěstí

V červnu si můžete v našem kole štěstí vytočit slevu na váš nákup.
Přečtěte si detailní podmínky akce:

Kolo štěstí na postel.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Obchodní společnost BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s., IČ 26259842, DIČ CZ26259842, sídlem Brumovice 410, 691 11 Brumovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3642, (dále jen „BLANÁŘ NÁBYTEK“) organizuje v termínu od 4.6. 2020 do 23:59 hodin dne 30.6. 2020 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „KOLO ŠTĚSTÍ“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce https://www.postel.cz/cerven-kolo-stesti

II. DEFINICE

 1. Kampaň probíhá na e-shopu postel.cz.
 2. Do Kampaně se může zapojit každá fyzická osoba, která je občanem České republiky s trvalým pobytem na jejím území a v čase účasti dosáhla věku 18 let.
 3. Uvedením e-mailu a účastí v Kampani uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů a využitím e-mailu pro marketingové účely.
 4. Podmínkou zapojení do Kampaně a získání slevy je zakoupení zboží během doby trvání Kampaně.
 5. Uplatnění slevy v Kampani je podmíněno řádným dokončením objednávky a řádným uhrazením provedené objednávky.
 6. Slevu nelze vyplatit v hotovosti. Slevu není možné kumulovat. Sleva neplatí na již uzavřené kupní smlouvy. Sleva se vztahuje pouze na neakční zboží. Sleva se nevztahuje na zboží označené „Akce“. Sleva se nevztahuje na služby a kategorii „Doplňky“.
 7. Pořadatel akce nenese odpovědnost za případné problémy se zobrazením widgetu Koloo.

III. PRŮBĚH AKCE

 1. Postel.cz v rámci Kampaně nabízí Zákazníkovi možnost získat slevu na nákup.
 2. Po vytočení slevy obdrží zákazník e-mailem slevový kód, který může uplatnit v 1. kroku košíku při objednání. Tento slevový kód se Zákazníkovi rovněž zobrazí online ihned po zatočení.
 3. Slevový kód lze uplatnit pouze na postel.cz.
 4. Platnost slevového kódu nelze prodloužit. Na neuplatněné slevové kódy nelze vracet finanční hotovost nebo se jakkoliv jinak dožadovat proplacení nevyužité výhry.
 5. Výhry se můžou počas doby trvání akce měnit. Vždy aktuální seznam výher je zobrazený přímo v kotouči kolotoče.
 6. Při nákupu zboží je zákazník povinen postupovat v souladu s obchodními podmínkami postel.cz a předmětnými podmínkami Kampaně.
 7. Zákazník nemá právní nárok na objednané zboží v případě:
 • že zboží bude vyprodané;
 • po učiněné objednávce a její akceptaci nebude zboží již dostupné;
 • zvýhodněná cena bude na určité zboží poskytnuta v omylu.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 1. BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. si vyhrazuje právo Kampaň zkrátit, přerušit nebo zrušit či měnit podmínky Kampaně, a to i bez udání důvodu.
 2. Zákazník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.
 3. Tyto podmínky Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

 

V Brumovicích dne 2.6.2020

Nenašli jste postel podle svých představ?

Kontaktujte nás